Keurmerk Gezinshuizen

Gezinshuizen zijn bij uitstek de plek waar beschadigde en getraumatiseerde kinderen de helende kracht van het gewone leven ervaren. Gezinshuisouders stellen hun huis, hart en dagelijks leven open. Bij dit werk is een goede organisatie van het gezinshuis van belang én dat er kwalitatief hoogwaardige (jeugd)zorg wordt geboden aan de jongere.

Voor dit aspect; het bereiken, ontwikkelen en vasthouden van kwaliteit van een gezinshuis, is het Keurmerk Gezinshuizen ontwikkelt. Een belangrijk instrument want:

• Het Keurmerk Gezinshuizen bevordert de doorlopende aandacht voor kwaliteit ín het gezinshuis
• En het Keurmerk Gezinshuizen bewijst de kwaliteit van het gezinshuis aan derden; gemeenten, verwijzers, instanties en naasten van het kind/de jongere

Ons gezinshuis Mi Casa Su Casa hoopt dit keurmerk binnenkort te mogen ontvangen