Over Ons

Het gezinshuis is ontstaan na jarenlange ervaringen als Pleeggezin. In 2004 zijn wij begonnen als Pleeggezin in de crisis opvang. Dit betekent dat wanneer er een situatie ontstaat waardoor een kind uit huis moet geworden geplaatst, zij tijdelijk bij ons in huis werden genomen. Na deze ervaringen kwam het gevoel opspelen om hier iets beroepsmatig mee te gaan doen. Uiteindelijk is dit het gezinshuis geworden. Een zelfstandig gezinshuis dat samenwerkt met onder andere Jeugdbescherming West, William Schrikker Groep en Jeugdformaat. Op dit moment zijn er 4 gezinshuis kinderen en 2 langdurige pleegkinderen in ons gezin.

Het verschil

De term ‘‘pleeggezin’’ of ‘‘pleegouder’’ is vele bekend maar een gezinshuis is toch wat anders. Een pleeggezin is het opvangen van kinderen en hen mee laten draaien in uw eigen gezin. Een gezinshuis is beroepsmatig werken met beschadigde kinderen in een huiselijke omgeving. Een gezinshuis moet u ook niet verwarren met een woongroep. Hier leven kinderen samen met een steeds roulerende leiding. In een gezinshuis zijn het 2 of 3 vaste mensen die hen begeleiden vanuit hun eigen huis. Er wordt niet alleen aan hun problemen gewerkt maar zo leren zij ook functioneren in een gezinssituatie. Iets wat vele van hen amper of niet hebben gehad. Pleeggezinnen vallen onder Jeugdbescherming West en Jeugdformaat. Het Gezinshuis is een zelfstandige onderneming die losstaat van Jeugdformaat of Jeugdbescherming West maar hier intensief mee samenwerkt.

De missie

Een gezinshuis moet als een rots in de branding zijn voor kinderen. Deze kinderen zijn om allerlei redenen niet meer in staat om thuis te wonen en hebben vaak al het nodige meegemaakt. Door hen te plaatsen in een gezinshuis wordt er samen met hen gekeken naar de toekomst. Wat wil je bereiken en hoe gaan we dat bereiken? Wat heb jij er voor over? Dit zijn maar enkele voorbeelden van de zaken waar je samen met het kind naar moet kijken. Dit verschilt per kind evenals zijn achtergrond, behandelplan en eigen toekomt inzicht.
In ons gezinshuis werken volgens de 3 B’s. Deze B staan voor:

  • Benoemen
  • Bespreken
  • Besluiten